Idén

SOLLEFTEÅ MODELLJÄRNVÄGSKLUBB

www.smjk.se

Idén

Klubben bildades 1995, egen lokal fick vi 1996. Lokalen har fyra rum, varav ett större, som rymmer det mesta av anläggningen, se spårplanen. Att valet föll på att vara ett norrländskt motiv var en självklarhet för oss. Tankarna kom fram till en bana ”från fjäll till kust”. Elektrifierade stambanan och bibanan till fjällvärlden och Norge, kontra den oelektrifierade sträckan till kusten, med kombinerad järn- och landsvägsbro, detta är i historia idag! Trafikidén fick forma vad som skulle byggas upp av den norrländska basnäringen, malm, skog och vattenkraft. Gruvdrift i fjällvärlden, sågverk och husfabrik i skogslandet, kraftverk i älven. Malmen skulle fraktas till kusten för utskeppning, även sågade trävaror skeppas ut. I huvudsak är det byggt kring början av 1960-talet, då det var en brytningstid för järnvägen, med gammalt och nytt som möttes. Ånglok och Rapidlok, 1960-talets moderna vagnar och tvåaxliga trävagnar. Men vi kör även nyare tåg från olika senare tidsepoker. Trafikdagar med inbjudna klubbar brukar ske vår och höst, då körs det efter tidtabell.

För att förstå hur anläggningen fungerar hänvisas till vår bok om banan, den är skildrad som om det vore verklighet, och ger en insikt hur det var i vårt land 1963. Vad kostade en Volvo PV och en burk surströmming då? Boken har flera kapitel som är fristående från varandra, mycket rikt illustrerad med en del äldre bilder från verkligheten och bilder från banan mm. De flesta i färg. Det mesta kretsar kring trakten, men även en tuff sjöresa skildras också.

Copyright © 2016 Sollefteå Modelljärnvägsklubb SMJK. All rights reserved