SOLLEFTEÅ MODELLJÄRNVÄGSKLUBB

Långsele under uppbyggnad

Nu har det stora projektet med att bygga upp Långsele bangård utifrån den gamla ställverkstavlan. dock får vi göra vissa kompromisser , som vanligt på bangårdens längd. Under vintern har Anders jobbat med att byta ut samtliga lampor i ställverkstavlan. Funktionen har sedan testats och tavlan har monterats på väggen ovanför bangården. Ett mindre knappställverk ska sköta växlarna och signalerna, medan indikeringarna syns på ställverkstavlan. Tavlan monterades in i mitten på 1930-talet på Långsele station. SMJK monterade ner den när ställverket skulle skrotas. Tanken är att stationsmiljön ska byggas upp i framtiden med byggnader, som stationshus, restaurangen, magasin och en del privata hus. Ett drygt arbete kommer det att bli med bl. a att sätta upp alla kontaktledningsbryggor. Dessa arbeten kommer att ske succesivt under ett antal år framåt.

Kontakt


Email: info@smjk.se


SMJK.SE

© Copyright. All Rights Reserved.

Senaste uppdateringen 2020-12-14

Besök oss


Självklart går det bra att besöka oss!

Maila oss på vår kontaktmail så försöker vi svara så fort vi kan.